A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2012 óta hirdet tematikus éveket. 2017. november 10-én a Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülése döntött arról, hogy 2018 a külhoni magyar családok éve legyen. A külhoni magyar családok a külhoni magyarság azon legkisebb közösségei, amelyek támogatásával a teljes Kárpát-medencei magyarsághoz szólunk. A programra rendelkezésre álló keret 1 milliárd forint.  A tematikus év kapcsolódik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Családok évéhez: a külhoni vonatkozású lépések megvalósítása és koordinációja a Nemzetpolitikai Államtitkárság feladata, a technikai lebonyolításban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. van segítségünkre. A tematikus program összhangban van a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal is. A program keretében a külhoni magyar családok közösségi jólétéhez kívánunk hozzájárulni programelemeinkkel.