A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága idén is meghirdeti képzését a külhoni magyar gyermekegészségügyi prevenciós munkában dolgozó szakemberek számára.

Magyarországon ezt a feladatot elsősorban a védőnők végzik, a külhoni magyarság esetében az adott ország egészségügyi szolgálatának más-más szereplői – nővérek, ápolók, asszisztensek, szociális munkások, stb. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében megvalósuló képzésben a Magyar Gyermekorvosok Társasága a szakmai partnerünk. A részvétel teljes költségét a Nemzetpolitikai Államtitkárság biztosítja.

Időpont: 2018. október 3-5.

Helyszín: Hotel Budapest (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47.)

A rendezvényre az alábbi űrlap kitöltésével lehet jelentkezni 2018. szeptember 13-ig.

Jelentkezési űrlap


TERVEZETT PROGRAM

2018.10.03. (szerda)

8.00 Regisztráció

9.00 MEGNYITÓ

9.45 Várandósok, GYED-en, GYES-en lévő nők egészségmagatartása, az egészségviselkedés javításának lehetőségei

Napjainkban a betegségek jelentős része az egyén viselkedésével hozható összefüggésbe. Ez a tény az egészségpszichológia megszületésének elsőrendű faktora. Az előadásban bemutatásra kerülnek a várandós nőkre jellemző egészségvédő- és károsító magatartásformák. Hazai vizsgálatok eredményeire támaszkodva bemutatjuk a várandós, illetve a GYED-en, GYES-en lévő populáció egészségkárosító magatartásformáinak hosszan tartó, a család egészére kiható negatív következményeit. Végül kiemeljük az egészségügyi ellátó rendszer lehetőségeit, különös tekintettel a várandósgondozásra.

10.30                Genom és környezet - epigenetika

Egyre több ismeretünk van az eddig külön kezelt, bár a tudomány által korábban is figyelembe vett, nem a DNS betűsorrendet érintő tényezők szerepéről. Ezek közésoroljuk az egyedfejlődést irányító faktorokat (ezen belül az anyai hatásokat), továbbá a külső és belső környezet tényezőit, mint amilyen a stressz, a táplálkozás, a sport, a fény, a dohányzás, az alvásmennyiség, vagyis az életmód és a pszichoszociális környezet. Ezek mind módosíthatják a gének működését, ezért a kutatók epigenetikai tényezőknek nevezik őket. 

11.00 Kávészünet

11.30                Regulációs zavarok

A koragyermekkori viselkedésszabályozás problémái, a regulációs zavarok - excesszív sírás/krónikus nyugtalanság, alvászavarok, valamint táplálkozási és gyarapodási zavarok - klinikai szempontból a csecsemő- és kisgyermekkor pszichés vagy pszichoszomatikus megbetegedési formáinak és a későbbi pszichogén megbetegedések előfutárainak tekinthetők. Ezek a koragyermekkori viselkedésszabályozási zavarok multifaktoriálisan meghatározottak, nem tekinthetők sem egyértelműen orvosi, sem egyértelműen pszichoszociális problémának. E tünetek létrejötte komplex: mind a gyermek oldaláról meglévő biológiai rizikófaktorok, mind a szülőknél meglévő kedvezőtlen pszichoszociális feltételek, és a szociális környezet támogatási mértéke is kifejtheti hatását.

 

12.15     Workshop

13.00 Ebéd

13.45               Az egészséges étrend olcsóbb, mint az egészségtelen

A jól összeállított étrend „feladata”: megkímélje a szervezetet minden felesleges emésztőrendszeri – és méregtelenítési többletmunkától, elősegítse a felhalmozott – az immunrendszert és anyagcserét terhelő - salakanyagok kiürítését, a teljes értékű táplálkozás során bevitt vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, enzimek, a szervezet ellenálló-képességét optimalizálják.

14.30               Arcfejlődés – ép fogazat kialakulása

A szabálytalan fogazat, a rossz fogsorzáródás oka a hiedelmekkel ellentétben nem genetikai eredetű. A malokklúziók kialakulása elsősorban a mesterséges táplálásnak, a cumizásnak, az ujjszopásnak és az általuk generált szájlégzésnek, nyelvlökéses nyelésnek, poszturális problémáknak és izomdiszfunkcióknak köszönhető. A hosszútávon sikeres kezelés záloga a korai felismerés és az oki terápia

A nemzetközi tudományos szakirodalom immár evidenciaként kezeli az összefüggéseket a nyelés, légzés, testtartás és a fogazati rendellenességek között. A fogszabályozási rendellenességek kialakulása multifaktoriális, jelentős szerepet játszanak benne a különféle környezeti hatások. 

Jelentősen javítható az életminőség, amennyiben időben megtörténik a myofunkcionális, orofaciális problémák kiszűrése a pácienseknél, majd ezek kezelése, hogy egy stabilabb fogszabályozást, szebb, arányosabb arcot biztosítsunk, ugyanakkor a helyes légzés kialakításával hozzájárulunk az általános egészség megőrzéséhez is.

15.15 Kávészünet 

15.45              Tapasztalatok szerzésének a lehetősége „Teljes Szülői Élmény” programmal 

                       kapcsolatosan

A felelősség vállalás kialakulása, felelős döntés hozatal a fiatalok jövőjét, céljaik elérését alapozza meg. 

Hazánkban is elérhető a Realityworkstől program, melynek kapcsán megismerkedhetünk következmények nélkül a várandóság élményével (várandós mellény), a csecsemő gondozás nehézségeivel, valamint a felelőtlen szülői magatartás magzatra, és csecsemőre gyakorolt kóros következményeivel (babaszimulátor). Amikor gyermek születik a baba az „első” az Ő szükséglete fogja meghatározni az anya tevékenységét, ezzel másodlagossá válik a gyermek ellátása mögött pl. a szórakozás, a tanulás, a párkapcsolat, stb. A program lehetővé teszi, átélni az anya szerepet a gyermek ellátás fáradságos feladatát a „RealCare” baba segítségével a tényleges gyermek vállalás előtt.

Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy tervezze az élet fontos eseményeit, így a gyermekvállalást is, hogy ne legyen spontán váratlan fogantatás következménye. 

16. 15   - 17.00               Workshop

2017. 10. 04. (csütörtök)

09.00 A mesék szerepe, lélektani funkciója  

A mese a XIX. század végéig a felnőttek műfaja volt: a közös munka kapcsán a mesemondás közös élményt jelentett.  A mesemondó továbbadta a történetekben megfogalmazott örökérvényű információkat, életbölcsességeket. A mesék ősi gyógyító ereje ebben rejlik, évszázados tudást szimbolizálnak.

„ Az igazi mese nem csak szórakoztat, hanem elsődleges funkciója a tanítás, az életre való felkészítés, a problémák megoldásához való útmutatás. Nem mese, aminek nincs tanulsága, amiben a mesehős nem kerül szembe igazi konfliktussal és nem oldja meg azt a saját erejéből.”„Az igazi mese a mesét létrehozó közösség összes tapasztalatát hordozza, az évszázadok alatt felgyülemlett tudásanyagot közvetíti.” 

    

09.45 Semmelweis Ignác nyomában - Élményközpontú kézhigiénés oktatás a nevelési és oktatási, intézményekben a TANTUdSZ program keretei között

Társadalmunk jövője a mindenkori ifjúság megfelelő egészségmagatartásában és értékközvetítésében rejlik. A Magyar Tudományos Akadémia által támogatott Tanulj – Tanítsd – Tudd (TANTUdSZ) Ifjúsági Egészségnevelési Program (MTA-SE Egészségnevelés kortárs-oktatással kutatócsoport) célkitűzése egy a célcsoport által szerethető, befogadható, hatékony, innovatív ismeretátadási pedagógiai módszer kidolgozása és tartós működtetése kortársoktatás keretében. 

A program megvalósítja az idősebb és fiatalabb korcsoportok, az egyes tudományterületek, valamint az egészségtudományi szakembereket és pedagógusokat képző felsőoktatási intézmények közötti együttműködést. 

A kutatócsoport az egészségnevelési program hatékonyságát egy általa kidolgozott komplex mérőeszközrendszer alkalmazásával mérte. Ezen munka tapasztalatairól számol be az előadás

10.30    Kávészünet

11.00 Pszichoszexuális fejlődés – holisztikus szexuális edukáció

A szexuális és reproduktív egészség fejlesztése központi szerepet játszik az egyén személyiség-fejlődésében és az általános életminőségében.

Holisztikus megközelítésű, átfogó szexuális nevelés a társadalom legjobb befektetése az emberek egészségéért. Szexuál-medicina szakembereknek és tudományos szervezeteiknek az emberi szexualitás integrált ismeretével és speciális kompetenciájukkal kötelességük elhivatottan támogatni e terület fejlesztését.

11.45      Workshop

13.00 Ebéd

13.45 Protektív team / mentálhigiénés munkacsoport működése három egri középiskolában

Iskolavédőnőként az elmúlt évtizedben egyre gyakrabban találkozunk életvezetési – életmódi - mentálhigiénés problémákkal küzdő diákokkal és szüleikkel. 

Kihívást jelent a tizenéves korosztály új problémáinak felismerése, azok kezelése. 

A pedagógusok és az iskola - egészségügyi szolgálatok kapacitása és képzettsége sok esetben nem elegendő a hatékony segítségnyújtáshoz.

A szakellátás befogadóképessége korlátozott. 

A probléma általában multidiszciplináris eredetű, így a segítségnyújtás is több szakember együttműködésével tehető igazán hatékonnyá.

Törvényi szabályozás alapján is erősíteni kell az oktatási, szociális, egészségügyi társszakmák együttműködését.

Fel kell vennünk a kesztyűt és keresni kell azokat az alternatívákat, amelyekkel meg tudjuk szólítani a középiskolás korosztályt.

Ezt felismerve szerveződött meg a protektív team és a mentálhigiénés munkacsoport.

A kétfajta munkacsoport megalakulását és tevékenységét mutatjuk be előadásunkban. 

14.30 Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai és addiktológiai ellátók helyi interdiszciplináris kapcsolattartása, szakmai hálózatépítés

A drogok elleni küzdelem nemzeti ügy. A kábítószer-probléma fenyegetése a beköszöntő évezred olyan kihívása, mely szükségessé teszi minden intézmény, szolgálat és a segíteni kívánó elkötelezett összefogását.

A prevenciós programok közül a készségfejlesztés a legeredményesebb: a problémamegoldás, a döntéshozás, a stresszkezelés, a nemet mondás, a kommunikáció, a társas és a média hatásoknak történő ellenállás, a pozitív önértékelés kialakítása.

15.15 Kávészünet 

15.45     VoltEgySzer- interaktív prevenciós alkalmazás

A Volt Egy Szer - a Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) Drogambulanciája és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Techlab közös projektje - nemzetközi viszonylatban is egyedülálló, fiatalokat célzó, drogprevenciós mobil applikációt illetve honlapot fejleszt, mely újszerűen, többek között interaktív képregényes formában hívja fel a figyelmet a megelőzés fontosságára.

Az applikáció hat különböző aspektusból közelít a témához, hat különböző módszerrel igyekszik megszólítani a fiatalokat: interaktív képregénnyel, kvízzel, a pszichoaktív szerek és elváltozások bemutatásával, szerepjátékkal, valamint a segélynyújtó helyek ismertetésével. A mobil alkalmazás egyesíti a weben szokásos ismeretnyújtást és a számítógépes játék élményét.

A hagyományos, személyes kapcsolaton alapuló iskolai prevenciós programokhoz képest az applikáció nagy előnye, hogy nem csupán egy-egy alkalommal, hanem bárhol és bármikor képes a serdülők számára “párbeszédet” biztosítani és az adott helyzetben releváns visszajelzéseket adni. 

Az alkalmazott műfajok - képregények, videók és animációk - eleve vonzóak a fiatalabb korosztály számára. Ezen felül a mobil applikáció anonimitást biztosít a használói számára.  A mobil eszközök hazai elterjedtségére vonatkozó felmérések alapján elmondható, hogy a fiatalkorúak egyre nagyobb hányada, 

szociális helyzetre való tekintet nélkül, használ már az alkalmazáshoz szükséges eszközt.

 

16.15 – 17.00 Workshop

2017. 10. 05. (péntek)

9.00-16.00      Szoptatás támogatása – mit tehetnek a szakemberek és hogyan?

Az egészséges életkezdet a jelenlegi népegészségügyi programoknak hangsúlyos pontja. A szopta¬tás, a bensőséges anya-gyermek kapcsolat lelki egészség szempontjából is kiemelt fontosságú. 

Mi a szakember feladata? a szoptató anya és a szoptatott csecsemő különleges igényeit szem előtt tartva megelőzi, felismeri, illetve segít megoldani a problémákat, és feladatköre kiterjed a gyermekvárás, csecsemőgondozás és családgondozás területére is. WHO/UNICEF az egész világra vonatkozó ajánlásokat fogalmaz meg, ugyanakkor gyakori tapasztalat, hogy a fejlett országok egészségügyi dolgozói ellenállást tanúsítanak ezekkel szemben. Ez felveti a kérdést, hogy létezhetnek-e egyáltalán egységes ajánlások a különböző kultúrákban? A biológiai tényezők előbbre valók vagy a kulturális sajátosságok? Egységes ajánlásokra természetesen szükség van, ezeknek bizonyítékokon, a családok számára előnyös gyakorlaton kell alapulniuk, miközben a helyi kivitelezésben, kommunikációban mindenkor figyelembe kell venni az egyéni tényezőket, a speciális helyzetek sajátosságait.

Gyakorlati ismereteket adó szakmai nap.

10.30    Kávészünet

13.00 Ebéd

15.15 Kávészünet 

16.00 – 17.00 Workshop